• Betaalbare starterswoningen
 • Toplocatie's in Nijmegen
 • Duurzaam ontwikkelen

Werken bij Ampire Vastgoedgroep?

Bekijk ons vacature aanbod

Business Controller

Functiekenmerken:

Als Business Controller ondersteun en adviseer je het management bij het concreet maken en financieel onderbouwen van de strategische doelstellingen en de implementatie en realisatie daarvan. Je bent toekomstgericht en benadert je rol niet alleen vanuit financieel  maar vanuit een bedrijfskundig perspectief.

Als Business Controller verbeter je de effectiviteit en doelmatigheid van de organisatie. Enerzijds om zo de voorspelbaarheid van de organisatie te vergroten, anderzijds om de realisatie van de doelstellingen tegen zo laag mogelijke kosten te realiseren. Je voorziet het management en de directie van informatie en advies om dit mogelijk te maken.

Taken:

Strategieontwikkeling:

 • Je ondersteunt het management bij de ontwikkeling van de strategie.
 • Je draagt bij door een aandeel te leveren in de productportfolio-analyse, de marktanalyse en de organisatieanalyse.
 • Je voert scenarioanalyses uit en rekent mogelijke strategieën door op basis van o.a. SWOT-analyse, marktpositionering en kerncompetenties.

Kritische succesfactoren & Kritieke prestatie indicatoren:

 • Je speelt een belangrijke rol in de implementatie van de strategie door het management te ondersteunen bij het vertalen van de strategie in korte termijn doelstellingen.
 • Je kunt kritische succesfactoren identificeren en hieruit kritieke prestatie-indicatoren afleiden om te beoordelen of de geplande strategie wordt waargemaakt.

Planning- en control cyclus:

 • Is systeemverantwoordelijke voor de opzet en werking van de planning- en control cyclus.
 • Heeft op basis hiervan inzicht in de mate waarin de doelstellingen worden gerealiseerd en stuurt indien nodig bij.

Kostprijs & Kostprijzen:

 • Geeft inzicht in de kostenstructuur van de organisatie en haar activiteiten en maakt kostprijsberekeningen voor het vaststellen van verkoopprijzen, balanswaardering en winstbepaling.
 • Voert bedrijfseconomische analyses uit zoals investeringsanalyses, beleidsbeslissingen en benchmarks.

Begroten, Budgetteren & Prognosticeren:

 • Bewaakt de financiële effecten van strategische beslissingen d.m.v. het opstellen van budgetten en toewijzing van (geld)middelen aan projecten en activiteiten.
 • Kan hiervoor werken met strategisch budgetteren, rolling forecast, verschillenanalyse en zero-based bugetting.

Investeringsanalyse:

 • Je kunt meerdere investeringsmethoden toepassen en bent je er van bewust dat de verschillende methoden in samenhang bekeken moeten worden om tot juiste keuzes te komen.
 • Je werkt hiervoor met begrippen als kasstromen, restwaarde, scenarioanalyse, terugverdienperiode, risicoprofiel en disconteringsvoet.

Risicomanagement:

 • Je identificeert, analyseert en beheerst de risico’s om voorspelbaarheid van de organisatie te vergroten.
 • Je kijkt zowel naar bedrijfsprocessen als ondersteunende processen en kunt werken met begrippen als risicobeleid, risico strategieën, drempelwaarde en beheersingsmaatregelen.

Procesoptimalisatie:

 • Je meet activiteiten in de organisatie om bedrijfsprocessen continue te kunnen verbeteren om medewerkers slimmer te kunnen laten werken,
 • Hiervoor werk je met begrippen lean, verspilling, klantgerichtheid, kwaliteitsmanagement en meten=weten.

Kennis en vaardigheden

 • Uitstekende analytische en cijfermatige vaardigheden
 • Kennis van financiële rapportagestandaarden en wet- en regelgeving
 • Goede communicatie- en presentatievaardigheden
 • Probleemoplossend vermogen en kritisch denkvermogen
 • Strategisch inzicht en het vermogen om financiële gegevens te vertalen naar bruikbare informatie voor het management
 • Teamwork en samenwerkingsvaardigheden
 • Integriteit en ethisch handelen

Opleiding:

Minimaal HBO-opleiding (bachelor); bijvoorbeeld opleidingen als Finance & Control, Accountancy, Bedrijfseconomie, Management, Economie & Recht (MER) of Organisatiekunde.

Solliciteren

Ben jij klaar om deel uit te maken van ons team en je carrière naar een hoger niveau te tillen? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar info@ampirevastgoedgroep.nl en vertel ons waarom jij de ideale kandidaat bent voor deze positie. We kijken ernaar uit om van je te horen en samen te bouwen aan een mooie toekomst bij Ampire Vastgoedgroep!

Solliciteer

Vul het formulier in

DSCF6513

Reset password

Voer uw e-mailadres in en we sturen u een link om uw wachtwoord te wijzigen.

Aan de slag met uw account

om je favoriete huizen en meer op te slaan

Aanmelden met e-mail

Aan de slag met uw account

om je favoriete huizen en meer op te slaan

By clicking the «AANMELDEN» button you agree to the Gebruiksvoorwaarden and Privacybeleid
Powered by Estatik